org.hibernate.metadata
Interfaces 
ClassMetadata
CollectionMetadata